Enter to win 2 tickets to Joe Satriani!

Two Insiders can win two tickets to Joe Satriani at The FIllmore in Detroit on April 13.

ARV: $70

Enter through April 4