Iran president-elect takes hard line, refuses to meet Biden