Skip to main content

No. 18 Michigan 49, No. 21 Minnesota 24


22 PHOTOS